16 / 25
Nad wejściem do kaplicy od strony prezbiterium znajduje się Chrystus w Ogrójcu (1661). Jeden z ciekawszych obrazów malarza Michaela Willmanna, zwanego Śląskim Rembrandtem. Przeniesiony z kościoła cystersów w Lubiążu.
+

© fot. Beata Misiewicz/ALETEIA