18 / 25
Ołtarz św. Maksymiliana Kolbego w lewej nawie kościoła.
+

© fot. Beata Misiewicz/ALETEIA