22 / 25
Tuż pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej dość niezwykłe przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. Stroje apostołów ukazane w XVII-wiecznej stylizacji.
+

© fot. Beata Misiewicz/ALETEIA