24 / 25
Tuż przy wejściu do prawej nawy drobna figurka świętego Antoniego.
+

© fot. Beata Misiewicz/ALETEIA