25 / 25
Zrekonstruowane i częściowo przebudowane organy. Ich ciekawe brzmienie można podziwiać podczas cyklicznych letnich koncertów organowych.
+

© fot. Beata Misiewicz/ALETEIA