5 / 25
Obraz namalowany przez Matthiasa Kargena. Oryginał znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego.
+

© fot. Beata Misiewicz/ALETEIA