2 / 7
Jakob Rem
Obraz ukazuje epizod z historii rodziny Langenmantel. W 1612 roku przedstawiciel rodu Wolfgang oraz jego żona, Sophie Imoff, zadecydowali o rozwodzie. Starając się uratować swoje małżeństwo, szlachcic zasięgał wielokrotnie rady jezuity, o. Jacoba Rema, znanego z pobożności i mądrości. Mówiono także, że jezuita był świadkiem objawienia się Najświętszej Maryi Panny.
+

© Public Domain