3 / 7
„Maryja Rozwiązująca Węzły” – obraz pędzla Johanna Melchiora Georga Schmittdnera
W dniu ostatniego spotkania, o. Rem modlił się w kaplicy klasztornej przed wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej. Wolfgang przekazał zakonnikowi szarfę ze swojego ślubu, którą według miejscowego zwyczaju złączone zostały ręce małżonków dla podkreślenia, że ich małżeństwo zostaje zawarte na całe życie. Modląc się z Wolfgangiem, o. Rem podniósł szarfę i rozplątał znajdujące się na niej węzły.
+

© Johann Melchior Georg Schmittdner / Public Domain