6 / 7
Przyszły Ojciec św. Franciszek pomógł w rozszerzeniu się nabożeństwa do Maryi Rozwiązującej Węzły
Kiedy arcybiskup Jorge Bergoglio zobaczył ten obraz w niemieckim kościele, postanowił zaszczepić nabożeństwo do „Matki Bożej Rozwiązującej Węzły” w Argentynie.
+

© Public Domain