7 / 7
Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły w Buenos Aires
Ten obraz znajduje się w kościele parafialnym San Jose del Talar.
+

© Alejandro PAGNI /AFP/EAST NEWS