1 / 5
Benvenuto di Giovanni, „Zmartwychwstanie”, ok. 1490 r., tempera na desce, Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie
+

© National Gallery of Art, Washington