5 / 5
Fra Angelico, „Zmartwychwstanie”, 1440-1441, fresk, klasztor św. Marka, Florencja
+

© Convento di San Marco