1 / 8
Mama Maryja cieszy się, że jej Dziecko właśnie zasnęło…
+

© Public Domain