10 / 11
Ukrzyżowanie Chrystusa, Velasquez (namalowany ok 1632 r., Muzeum Prado, Madryt)

© fot. Wikipedia