11 / 11
Złożenie Jezusa do grobu, Tycjan (namalowany w 1520 r., Luwr, Paryż)
Józef z Arymatei i najbliżsi: Maryja podtrzymywana przez Marię Magdalenę oraz Jan przenoszą ciało Jezusa do grobu. Obraz pełen emocji, ale i pewnego spokoju, ciszy… Jeszcze raz pobądźmy w tej ciszy, pozwólmy się jej objąć…
+

© fot. Wikipedia