3 / 11
Jezus w Ogrójcu, El Greco (namalowany w latach 1600-1605, Muzeum Iglesia de Santa María La Mayor, Andujar)
Jesteśmy w na Górze Oliwnej razem z Piotrem i synami Zebedeusza - Janem i Jakubem Starszym. To tu Jezus przyszedł umocnić się przed męką. To tu drżał z przerażenia przed tym, co ma się za chwilę wydarzyć: „Zaczął drżeć i odczuwać lęk” (Mk 14, 33b). I dokładnie groza i niepokój - to pierwsze wrażenia ze spotkania z tym dziełem hiszpańskiego malarza. Ekspresyjny język plastyczny pobudza wzrok do gonitwy po elementach kompozycji - to na Jezusa, to na anioła, to na śpiących uczniów, potem jasność z nieba, by wreszcie zauważyć małą scenę po prawej stronie, której uczestnikiem jest Judasz. Ale powróćmy jeszcze na chwilę do Pana, który oddalił się od uczniów, aby modlić się do Ojca. Tam spotyka od Niego pomoc „wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. On zaś tocząc wewnętrzną walkę, jeszcze żarliwiej się modlił” (Łk22, 43-44a). Zjednocz się z Jezusem w jego smutku i tym tygodniu znajdź godzinę na osobności tylko dla Niego…
+

© fot. Wikipedia