7 / 11
Oto człowiek! (Ecce Homo), Antonio Ciseri (namalowany w latach 1860-1880)
Jest poranek kolejnego dnia. Kapłani żydowscy wydali na Jezusa wyrok śmierci. Związali Go i zaprowadzili przed Piłata (Por. Mt 27, 1-2). Ten pyta lud: „Kogo mam wam uwolnić?” (Mt 27, 17b). Jezus nadal przyjmuje swoją sytuację, która jest wolą Jego Ojca z milczeniem i pokorą. Na koniec spójrzmy jeszcze na żonę Piłata, tę która próbowała wstawić się za Jezusem, a która teraz odchodzi w bezsilności…
+

© fot. Wikipedia