8 / 11
Biczowanie Chrystusa, Rubens (Kościół św. Pawła, Antwerpia
W tych ostatnich bolesnych scenach pobądźmy po prostu w ciszy ze współczuciem…
+

© fot. Wikipedia