9 / 11
Chrystus dźwiga krzyż, El Greco (namalowany w 1580, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork)

© fot. Wikipedia