1 / 15
Dzieło Giotto di Bondone, które namalował w latach 1328-1332. Widzimy tu wielowątkową scenę zawierającą elementy świata widzialnego – ukrzyżowanych, bliskich Jezusa, żołnierzy sprawdzających zgon poprzez przebicie boku Jezusa, a także rzucających los o Jego tunikę, co było wypełnieniem przepowiedni z Psalmu 22, 19. Malarz ukazał też na niebie istoty nadprzyrodzone – anioły wokół Jezusa i Dobrego Łotra oraz złego ducha po prawej stronie Złego Łotra. [Luwr, Paryż]
+

© Sailko/Wikipedia | CC BY-SA 3.0