10 / 15
Fresk autorstwa Bernardo Luiniego. Znajduje się w kościele Santa Maria degli Angioli w Lugano. Został namalowany w 1529 roku.
+

© Wikipedia | Domena publiczna