12 / 15
Andreas Pavias, XV w. W tym ikonograficznym przedstawieniu odczytujemy wiele treści Ewangelii. Między innymi przekaz św. Mateusza o zmarłych, którzy wyszli z grobów: "Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało" (Mt 27, 52).
+

© Wikipedia | Domena publiczna