6 / 15
Na tym obrazie wydarzenia śledzimy od strony prawej do lewej - od statycznych krzyży i osób pod nimi do odchodzących arcykapłanów czy wręcz uciekających świadków ukrzyżowania. Niespokojny klimat zbudowany ciemnymi kolorami nieba, które pochłaniają postaci z dalszych planów, być może ilustruje opis wydarzenia wg św. Mateusza 27,51: „ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.” Mihaly Munkacsy, 1884 r. [Victoria Art Gallery, Bath]
+

© Domena publiczna