10 / 46
Niektóre otrzymały pomoc od Sióstr Życia (Sisters of Life)
+

© Jeffrey Bruno