12 / 46
połączony z całkowitym zawierzeniem Chrystusowi
+

© Jeffrey Bruno