27 / 46
starając się o lepszą przyszłość,
+

© Jeffrey Bruno