30 / 46
Dzieje się to, gdy ludzie w całym kraju modlą się za nie…
+

© Jeffrey Bruno