33 / 46
modlą się, żeby przyjęły macierzyństwo,
+

© Jeffrey Bruno