46 / 46
i stać się nadzieją przyszłości.
+

© Jeffrey Bruno