5 / 5
Największa zmiana nastąpiła za pontyfikatu Franciszka, który trafił na pierwsze strony gazet ze względu na zerwanie z niektórymi tradycjami na rzecz prostszego stylu.
+

© Jeffrey Bruno|Wikipedia|CC BY-SA 2.0