2 / 14
Pielgrzymce przewodniczy krzyż, który na zmianę niosą pątnicy.
+

© Agnieszka Śnieżko/EAST NEWS