14 / 15
Maria Magdalena i uczniowie
Co wtedy robi uczennica Pana? Jan donosi: „Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział»” (J 20,18). [Cerkiew św. Apostołów, Peć]
+

© Domena publiczna