2 / 15
Ukrzyżowanie
Kolejny fragment Biblii rejestrujący obecność Marii z Magdali to ukrzyżowanie Jezusa. Jak pisze św. Mateusz: „Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza” (Mt 27,55–56). Na tym obrazie z 1497 r. Sandro Boticelli przedstawił Magdalenę jako najwierniejszą uczennicę. Tylko ona została pod krzyżem. Czerwony kolor jej szaty może oznaczać miłość, którą, tak jak inni uczniowie, darzyła Jezusa z Nazaretu. [Fogg Museum, Cambridge]
+

© Wikimedia | Domena publiczna