3 / 15
Na Golgocie
Dominikanin z Włoch, zwany Fra Bartolomeo, tak wyobraził sobie i namalował w l. 1511–1512 kolejne wydarzenia na Golgocie. Obecni z Maryją Jan po lewej i Maria Magdalena po prawej stronie, ubrani w czerwone szaty, tworzą jakby ramę dla ciała Jezusa. Podtrzymują i obejmują je, jakby ostatni raz chcieli wyrazić swoją miłość do Nauczyciela i Mistrza. [Palazzo Pitti, Florencja]
+

© Wikimedia | Domena publiczna