6 / 15
Magdalena przygotowuje olejek
Tu Andrea Solario dokładnie pokazał Magdalenę przygotowującą olejek do namaszczenia ciała Jezusa. Gdy minie szabat, razem z drugą Marią pójdą o świcie do grobu. Ok. 1524 r. [The Walters art gallery, Baltimore]
+

© Wikimedia | Domena publiczna