5 / 12
Br. Piotr Hejno
Kapucyn, w zakonie od 15 lat, w tym siedem lat w kapłaństwie, sekretarz misyjny w Ośrodkach Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, Krynicy Morskiej oraz Bydgoszczy. W Lyonie przygotowywał się do wyjazdu na misje w Gabonie. Miał 36 lat.
+