12 / 12
Ikona rosyjska z XVI w. Trzyletnia Maryja ma postać dorosłej kobiety, jedynie w mniejszym niż pozostałe osoby rozmiarze. Widzimy ją dwukrotnie – na pierwszym planie wstępującą do świątyni, oraz na drugim – tu w prawym górnym rogu w towarzystwie anioła, który podaje jej chleb.
+

© Wikipedia | Domena publiczna