3 / 12
Pietro Testa wyeliminował z kadru elementy architektoniczne, skupiając się na budowaniu klimatu intymności i bliskości. Maryja jest jakby otulona wieńcem postaci. Zdecydowana gra światłocienia jest złagodzona miękkimi plamami budującymi szaty i twarze. Obraz jest pełen symboli – świeca, dwa gołębie, kadzidło. Na schodach widzimy kilka białych kwiatków. Skąd się tu wzięły? Odpowiedź znajdziemy, kierując wzrok w prawy górny róg – sypią je aniołowie. [1641-1643, Ermitaż, Sankt Petersburg]
+

© Wikipedia | Domena publiczna