6 / 12
Bartolo di Fredi natomiast uchwycił w swoim dziele relację pomiędzy mamą a córką. Mała Maryja robiąca krok w stronę świątyni, odwraca głowę i pytająco patrzy na Annę, która wskazuje córce drogę, r. 1360. [Honolulu Museum of Art]
+

© Wikipedia | Domena publiczna