3 / 6
Uświęcaj każdą bliskość z mężem. Jak małżonkowie mogą łączyć cielesność aktu małżeńskiego z duchowością? Intencją. Oddaniem go Jezusowi. „Jesteś mężatką, to prawda, ale w samym sakramencie, który łączy cię z twoim mężem, on reprezentuje Mnie, jak ty reprezentujesz Kościół. Patrz na swojego męża w Moim świetle i w taki sposób, jakbyś z litością patrzyła na wyobrażającą Mnie pokaleczoną figurę; miej litość dla tego stworzenia, które jest pokaleczone na duszy. (…) Uświęcaj we Mnie każdą swoją bliskość z nim, staraj się budzić go z duchowego odrętwienia. To jest pierwsza dusza, którą masz zdobyć dla Mnie”.
+

© Sharon Mccutcheon Unsplash