8 / 8
Zieleniejące pola górnej Galilei
Te kwiaty to częsty widok w Betlejem, na północy Izraela.
+

© Yehudit GarinkolWikipedia|CC BY 2.5