7 / 8
J.R.R. Tolkien – wyznał, że dostrzegania w świecie piękna – zarówno tego wielkiego, jak i prostego nauczył się od Maryi.
+

© ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK