1 / 12
Diakon Carlos Martinez za chwilę przeczyta ewangelię.
+

© Jeffrey Bruno