25 / 42
MFF w Wenecji przyznał aktorskie wyróżnienie specjalne dla Marii Rosaria Omaggio za rolę Oriany Fallaci. Film jest fabularną historią przywódcy „Solidarności”.
+

© Wałęsa. Człowiek z nadziei, reż. Andrzej Wajda