36 / 42
3 nagrody MFF w Locarno (w tym Nagroda Jury Ekumenicznego). Franciszek Retman – student fizyki poszukuje sensu życia. Wydarzenia z życia jego i bliskich – śmierć przyjaciela, przelotny romans i niespodziewana ciąża kobiety, kilkakrotnie przerywane studia – uświadamiają mu, że człowiek nie jest zdolny sam całkowicie kształtować swojego życia.
+

© Iluminacja, reż. Krzysztof Zanussi