41 / 42
Srebrny Niedźwiedź w Berlinie dla filmu o tym, jak bomba skonstruowana na zlecenie bojówki PPS wpływa na losy kolejnych osób, które znajdują się w jej posiadaniu.
+

© Gorączka, reż. Agnieszka Holland