6 / 42
Artystka kabaretowa zostaje upita i aresztowana. Funkcjonariusze UB żądają od niej zeznań obciążających kolegę z zespołu. Wygrana w Cannes w 1990 r. – nagroda dla Najlepszej Aktorki dla Krystyny Jandy.
+

© Przesłuchanie, reż. Ryszard Bugajski