8 / 8
K – „Krew Boga”
Film Bartosza Konopki z 2019 r. jest fikcyjną opowieścią o dwóch misjonarzach Janie i Willibrordzie z czasów wczesnego średniowiecza. Obaj mają wspólny cel – chcą odnaleźć i ochrzcić ukrytą w górach osadę pogan, ale różnią się co do tego, jak zrealizować zadanie. Film jest  współczesną refleksją nad istotą wiary i kościoła w czasach, kiedy chrześcijaństwo na niektórych ziemiach brało początek od pojedynczego człowieka z krzyżem brnącego przez pustkowie.
+

© fot. Bartosz Mrozowski