1 / 7
M – „Miłość i miłosierdzie”
Film w reż. Michała Kondrata z 2019 r. to dokument fabularyzowany o Bożym Miłosierdziu i misji s. Faustyny Kowalskiej, ujawniający nieznane dotąd fakty i niedawno ujawnione dokumenty, które rzucają nowe światło na prawdę o Bożym Miłosierdziu. Analiza naukowa przeprowadzona w filmie dowodzi, że Faustyna ujrzała Pana Jezusa. Film przez kilka tygodni utrzymywał się na II miejscu amerykańskiego Box Office.
+

© fot. Bastek Czernek