3 / 12
On wybrał was w tajemniczy, ale prawdziwy sposób, abyście byli zbawieni z Nim zbawieni. Tak, Chrystus wzywa was, ale wzywa w prawdzie. Jego wezwanie jest wymagające, ponieważ zaprasza was, abyście dali się całkowicie Mu „pochwycić”, aby całe wasze życie ujrzało Światło. Pozwólcie się porwać Jezusowi i spróbujcie żyć tylko dla Niego! (Rzym, Włochy, 13 października 1993 r.)
+

Antoine Mekary | © Antoine Mekary